الکتروموتور

عیب یابی انواع الکتروموتور

/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1

مقدمه : موتور هاي الکتريکي (آسنکرون - يونيورسال - قطب چاکدار ) عيب يابي ورفع عيب موتور هاي مذکور .موتور ها مهمترين اجزايي هستند که در لوازم برقي گردنده بکار مي روند.موتور ها انرژي الکتريکي را به انرژي مکانيکي تبديل مي کنند.


انواع الکتروموتور

/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87

یک موتور الکتریکی (الکتروموتور)،  الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت  مکانیکی به الکتریسیته است، توسط ژنراتور انجام می‌شود. این دو وسیله بجز  در عملکرد ، مشابه یکدیگر هستند. اکثر موتورهای الکتریکی توسط  الکترومغناطیس کار می‌کنند، اما موتورهایی که بر اساس پدیده‌های دیگری نظیر  نیروی الکتروستاتیک و اثر پیزوالکتریک کار می‌کنند، هم وجود دارند ایده  کلی این است که وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان  مغناطیسی قرار می‌گیرد