انگور

مبانی و اصول کشت و تغذیه انگور

/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1

انگور با نام علمی Vitis vinifera از خانواده انگورسانان Vitaceae است. در  این خانواده حدود ۱۱جنس و بیش از ۶۰۰  گونه وجود دارد. مهم‌ترین جنس این  خانواده جنس انگور است. این گیاه حالت  بوته‌ایو رونده دارد و دارای پیچک  در مقابل بعضی از برگ‌ها می‌باشد. میوه  انگور به نوع دانه‌دار و بی‌دانه  تقسیم می‌شود. هر یک از این دو نوع در  رنگهای سرخ و سیاه و زرد و تقریباً  سبز دیده می‌شوند. این میوه در مناطقی  که حداکثر دمای آن بیش از ۴۰ درجه  سانتیگراد و حداقل آن کمتر از ۱۵ درجه زیر صفر نباشد بهتر رشد می‌کند...