اصول نگهداری ماشین آلات

اصول نگهداری و تعمیرات ماشین آلات صنعتی

/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C

کارخانه‌ها و شرکتهای تولیدی، بخش  بالایی از سرمایه گذاری خود را در ماشین آلات و تجهیزات تولیدی انجام داده  اند و علاوه بر آن، ماشین آلات سهم بالایی در خلق ارزش برای این گونه  سازمانها دارند. به این معنا که بروز مشکل برای تجهیزات تولیدی، تمام جریان  ارزش آفرینی در شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین مدیران شرکتهای  تولیدی، باید توجه ویژه ای به نگهداری از ماشین آلات داشته باشند...