اصول کاشت هندوانه

راهنمای کاشت و تغذیه هندوانه

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87

هندوانه  بومی مناطق گرم آفریقا است و  از تیره کدوئیان می باشد. گیاهیست خزنده که  طول شاخه های خزنده آن شاید به  5-4 متر هم برسد.ریشه ای عمیق و گاهی تا یک  متر عمق و قطور دارد. گیاهیست  یک پایه یعنی گل های نر و ماده آن روی یک  پایه قرار دارند ولی جدا از هم  هستند. میوه هندوانه ممکن است دارای تعداد  زیادی بذر (تخمه هندوانه) باشد  که به رنگ های سفید، زرد، قهوه ای، سیاه و  قرمز در داخل آن وجود دارند...