برنج

راهنمای و اصول کاشت و برداشت برنج

/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC

برنج راست ، استوانه‌ای و جز در قسمتی  که گره‌ها وجود دارند تو خالی است.  ارتفاع ساقه به 60 تا 200 سانتیمتر  می‌رسد. برنج علاوه بر ساقه اصلی ، 4 تا  5 ساقه فرعی دارد. برگهای برنج به  صورت متناوب در دو ردیف در دو طرف ساقه  قرار گرفته‌اند. برگ برنج دارای  غلاف ، پهنک ، زبانک و گوشوارک است. همچنین  برنج مانند گندم ، دارای گل  آذین خوشه‌ای می‌باشد که دانه‌ها در آن قرار  می‌گیرند . برخلاف سنبلچه‌های  گندم و جو و ذرت که  فشرده و نزدیک به هم هستند...