راهنمای تغذیه

راهنمای تغذیه انار و انواع

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87

انار یا Punica Granatum درختچه‌اي است خزان‌دار که البته در نواحي گرم و مرطوب با زمستانهاي معتدل هميشه سبز است و حداکثر ارتفاع آن به 6 متر هم مي‌رسد. لازمه ميوه‌دهي در انار تابستانهاي گرم و پاییزه طولانی و خشک است . انار یکپایه است وگردهها به راحتی مادگی خود را بارور میکنند.البته گرده افشانی بین گلها توسط باد و حشرات نیز میسر است. گلهاي انار داراي 4 تا 8 کاسبرگ چرمي که در بالاي ميوه قرار دارد و تعداد زيادي پرچم با تخمدان تحتاني يا نيمه تحتاني است. کاسه گل ارغواني رنگ و پاياست و گلبرگها مچاله هستند...