راهنمای تغذیه پسته

مبانی و اصول کشت و تغذیه پسته

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87

پسته گیاهی است که از دیرباز درنقاط  مختلف ایران مورد کشت و پرورش قرار  می‌گرفته است. جنگلهای وحشی و خودروی  پسته در ناحیه شمال شرقی ایران و  نواحی هم مرز با ترکمنستان و افغانستان  پیشینه‎ای باستانی دارد و تصور درخت  پسته حدود 4-3 هزار سال قبل در ایران  اهلی شده و مورد کشت و کار قرار  گرفته است. سبزوار و سرخس را از قدیمی  ترین مناطق کشت پسته می‎دانند. سابقه  کشت پسته در دامغان، سمنان و قزوین  را به قرن هفتم هجری و در استان کرمان  به قرن دوازدهم هجری نسبت می‎دهند.  کشت پسته در سایر نقاط ایران سابقه  200-150 ساله دارد