مزایای بوستر پمپ های چندگانه :

برای درخواستهای مکانهایی که فراهم سازی آب در آن حیاتی و یک امر ضروری است ، بوستر پمپ های چندگانه مناسب برای زمانی میباشد که نیاز به یک پمپ پشتیبان است و برای مواقعی میباشد که پمپ فعلی پاسخگو نیاز مصرف کننده نیست لذا با داشتن تعدادی پمپ به مصرف کنندگان اجازه میدهید راه های زیادی برای استفاده و بهره وری از آنها داشته باشند. برای مثال در مواردی میتواند بعنوان یک پمپ اظطراری استفاده نمود برای مثال در وضعیتی که پمپ اصلی کار نکند یا بعنوان یک پمپ کمکی همراه با پمپ اصلی با همان وظایف مورد استفاده قرار گیرد. بوستر این امکان را فراهم میکند تا تعداد بیشتری از یک پمپ عموما در مکانهای مسکونی و تجاری و یا مکانهایی که بیشتر از یک یا دو پمپ با هم از طریق تخیله مشترک وصل میشوند .از مزایای اصلی بوسترپمپ کاهش توان مصرفی میباشد،بدین صورت که اگر دبی مصرفی از دبی پمپ اول بیشتر باشد،پمپ دوم وارد مدار شده و میزان حداکثر دبی مصرفی را تنظیم میکند.میزان فشاری که برای بوستر پمپ برای یک ساختمان مسکونی در نظر گرفته میشود بدین صورت میباشد:هد کلی بوستر پمپ بر اساس متر ستون آب = ارتفاع ساختمان+10+ افت اتصالات و لوله دبی مصرفی برای هر نفر 250 لیتر در 24 ساعت در نظر گرفته میشود.  d1قطر کلکتور بر اساس فرمول ذیل محاسبه میگردد :  و d2 قطر لوله ورودی یا خروجی به کلکتور است.

...+d1²+d2²√

کنترل سرعت : سرعت متغییر در بوستر پمپ ها برای استفاده از این امکان بکار برده میشود. تنظیم سرعت پمپ ها در این نوع متغییرها باید با نوع کارکرد پمپ ها انطباق داشته باشد برای مثال توانایی رسیدگی پمپ ها به درخواست های متعددی که صورت میگرد باید با سرعت آن تطابق پیدا کند. پمپ براساس نیاز روشن یا خاموش میشود در صورتی که پمپ اصلی در تلاش است که تقاضای اصلی مصرف کننده را برآورده سازد . مدلهای سرعتهای ثابت که تحت کنترل مقدار سوئیچ فشار  هستند و کمی ارزانتر از مدلهای معادل سرعت متغییر هستند.برای کنترل دور از اینورتر استفاده میشود که با تغیر فرکانس دور پمپ را نیز تغییر میدهد.در بوسترهای پمپ های دور ثابت از پرشر سوییچ و در بوستر پمپ های دور متغیر از پرشر ترانسمیتر استفاده میشود.

پیکربندی مدلهای مسئولیت / اضطراری : این نوع مدلها از پیکربندی بهترین نوع پیکربندی میباشد برای درخواستهایی که نیاز دارند مجموعه بوستر پمپ ها در هر زمانی در حال کار باشند این نوع مجموعه ها معمولا در مکانهایی مانند بیمارستانها یا مکانهای مسکونی مورد استفاده قرار میگرند ، پمپهای اضطراری وقتی جایگزین میشوند که پمپی از کار بیفتد و در این صورت این نوع پیکربندی میتواند جایگزین مناسبی برای پمپ های خراب باشد . اگر مجموعه پمپی انتخاب کرده باشید که دارای پمپ اضطراری میباشد شما به مجموعه ای نیاز دارید که به یک پمپ اجازه دهد تا بیشترین مسئولیت را بر عهده بگیرد و به پمپ های اضافی و اضطراری اجازه دهد در صورت نیاز و یا در صورتیکه پمپ اصلی از کار افتاد این پمپ ها جایگزین آنها باشند.

پیکربندی مدلهای مسئولیت / کمکی : این نوع  مدلها از پیکربندی اجازه میدهد پمپهای چندگانه  بطور همزمان کار کنند در حالی که برای رسیدن و اجرای یک مسئولیت هستند . مزایای این مدلها برای جاهایی درخواست میشود که نوسانات بیشتری در آن اتفاق میفتد و برای اینکه که افزایش یا کاهش تقاضا در آن اتفاق می افتد و هم اینکه از لحاظ اقتصادی تقسیم کار پمپ وظیفه (مسئولیت ) اگر بین دو پمپ تقسیم شود اندازه مانیتور کاهش خواهد یافت . اگر در مجموعه بوستر پمپ حالت پیکربندی کمکی را انتخاب نمایید و شروع به کار کند نصف بیشترین میزان جریان در پمپ وظیفه مورد استفاده قرار میگیرد با این حال آنرا در فشار مداوم نگه دارید.

در این مجموعه ، امکان مقایسه، بررسی و  نقد محصولات برای شما فراهم شده و سعی ما همواره شفافیت و تصمیم‌گیری  آگاهانه مخاطبان است و از نظرات سازنده شما استقبال می‌کنیم