اصول تغذیه گیاهان

مبانی و اصول کاشت و تغذیه ذرت

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B0%D8%B1%D8%AA

ذرت نوعی گیاه علفی یک ساله است که با  تئوسنت (Teosinte) و تریپساکوم (Tripsacum spp)  خویشاوند است. تئوسنت نوعی  علف هرز یک ساله است که از لحاظ خویشاوندی در  مقایسه با تریپساکوم به ذرت  نزدیک تر می باشد. گیاه شناسان اعتقاد دارند که  ذرت، در نتیجه ی دو رگ  گیری بین یک گیاه نا شناخته از خانواده ی گندمیان و  تئوسنت به وجود آمده  است. ذرت گیاه تک لپه ای ساقه بلندی است. برگ های آن  به طور متناوب و به  صورت افتاده در دو طرف ساقه قرار گرفته اند...


مبانی و اصول کشت و تغذیه گوجه فرنگی

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C

گوجه فرنگي محصول فصل گرم است و در خاكي با زهكشي خوب ، داراي ماده آلي  زياد  بسيار خوب رشد مي كند . براي توليد بسيار زود رس گوجه فرنگي ، خاك  سبك با  شيب ملايم 2 درصد و يا كمتر و رو به جنوب يا شرق ارجحيت دارد.كشت   مستقيم بذر گوجه فرنگي و يا توليد گوجه فرنگي به روش نشا كاري مرسوم   است.كاشت گياهچه هاي سالم و قوي گوجه فرنگي با روش نشاء كاري و در فاصله   هاي مناسب عامل اصلي در توليد زود هنگام گوجه فرنگي مي باشد. بوته ها با   فاصله كافي از يكديگر ،ارتفاع كوتاه با گسترش عرضي نسبتاً وسيع و سيستم   ريشه خوب خواهند داشت...


راهنمای کاشت و تغذیه هندوانه

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87

هندوانه  بومی مناطق گرم آفریقا است و  از تیره کدوئیان می باشد. گیاهیست خزنده که  طول شاخه های خزنده آن شاید به  5-4 متر هم برسد.ریشه ای عمیق و گاهی تا یک  متر عمق و قطور دارد. گیاهیست  یک پایه یعنی گل های نر و ماده آن روی یک  پایه قرار دارند ولی جدا از هم  هستند. میوه هندوانه ممکن است دارای تعداد  زیادی بذر (تخمه هندوانه) باشد  که به رنگ های سفید، زرد، قهوه ای، سیاه و  قرمز در داخل آن وجود دارند...